Фирмата разполага с цех за шприцване на изделия от пластмаса. В цеха работят 6 хидравлични преси от 80 до 600 тона. Могат да се ползват инструменти с ширина до 700 мм. Пресите са с микропроцесорно управление на всички процеси и параметри на производството.

Към някои от машините са монтирани роботи, които манипулират готовите детайли. Тяхното приложение подобрява бързината, ритмичността и чистотата на производството.

Изделията, произвеждани в цеха са предназначени предимно за износ. Част от тях задоволяват фирменото производство на вентилконвектори.

Внедрената система за управление на качеството ISO9001:2015 и IATF 16949:2016 е гаранция за поддържане на производството на най-високи европейски нива.