Работни места за електродъгово заваряване има в Пресов цех, Монтажен цех и Ремонтна работилница. Четири апарата за електросъпротивително (точково) заваряване са инсталирани в обособен специално за тях участък с климатизация и локална вентилация. Един апарат, както и робот за електросъпротивително заваряване са инсталирани в специален участък в Монтажен цех.